შესვლა დამოუკიდებელი პარტნიორებისთვის
ფორმულა 2 ვიტამინების და მინერალებისკომპლექსი ქალებისთვის
შემადგენლობა
საკვანძო თავისებურებები
გამოყენების წესი
თუთია
რიბოფლავინი
კალციუმი
ვიტამინი В6 და В3
#1745 - 84,3გრ. (60 აბი)
უფროსებისთვის 1 აბი 2-ჯერ დღეში ჭამის დროს